วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) สีลม สายมูไม่ควรพลาด

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) สีลม สายมูไม่ควรพลาด

Date

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ซึ่งเป็นวัดฮินดูในไทยย่านสีลม โดยคนไทยส่วนใหญ่ต่างเรียกกันว่า วัดแขก สีลม คนไทยที่นับถือในองค์เทพฮินดูต่างนิยมไปกราบไหว้สักการะและขอพรเสริมดวงให้กับตนเอง ซึ่งวัดแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องขอพร ความรัก จากพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นผู้โดดเด่นเรื่องของความรัก โดยวันนี้ เว็บหวยสด เราจะพาทุกท่านมาทำความรักกับวัดแขกแห่งนี้ ทั้ง ประวัติความเป็นมา องค์เทพภายในวัด และเส้นทางการเดินทาง

เรื่องน่ารู้ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่เรียกกันว่า วัดแขก สีลม โดยวัดแห่งนี้มีลักษระเป็นโบสถ์พราหมณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ถวายการบูชาพระศรีมหาอุมาเทวี ซึ่งเป็นพระชายาของพระศิวะ ซึ่งมีการคาดการว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ราว พ.ศ. 2453-2454 โดยคณะชาวอินเดียที่มีถิ่นฐานอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย

โดยแต่เดิมแล้ว วัดแขก เป็นสถานที่เฉพาะผู้ที่ทำการนับถือศาสนาฮินดูเพียงเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้เปิดให้ทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาสักการะและขอพรสิ่งศักดิ์สอิทธิ ฃต่างๆโดยภายในเทวสถานแห่งนี้ ซึ่งมี เทพและเทวี อยู่ 9 องค์ 

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ที่น่าสนใจของวัดแขก

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของเทวสถานแห่งนี้ จะมีลักษณะศิลปะประเพณีโบราณตามแบบฉบับบของอินเดียตอนใต้ ซึ่งเมื่อเข้าไปด้านใน เทวสถานจะพบโบสถ์ตั้งอยู่ตรงกลาง และหันหน้าเข้าทางถนน ด้านในสุดของโบสถ์จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ซุ้ม โดยล็อกด้านในจะเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปปูนปั้นและเทวรูปหล่อลอยองค์พระแม่มารีอัมมัน และในส่วนของด้านซ้ายและด้านขวาของตัวโบสถ์จะเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปของพระโอรสทั้ง 2 พระองค์ ซึ่งซุ้มด้านซ้าย (ด้านข้างในเทวสถาน) เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปศิลาสลักองค์พระพิฆเนศ และด้านขวา เป็นซุ้มประดิษฐานเทวรูปสลักศิลาองค์พระขันธกุมาร โดยข้อควรรู้ของโบสถ์ทั้ง 3 ซุ้มนี้จะไม่มีการอนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปข้างใน ยกเว้นพราหมณ์พิธีผู้มีคุณสมบัติอันสมควรเท่านั้น

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

เปิดองค์เทพและเทวีใประจำวัดแขก (สีลม)

ด้านในของ วัดแขก (สีลม) นั้นมีองค์เทพและเทพีของศาสนาฮินดูให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสักการบูชาและขอพรในเรื่องต่างๆที่ต้องการ ซึ่งแต่ละองค์ก็จะมีความโดดเด่นในการไปขอพรที่แตกต่างกัน ดังนี้

พระแม่อุมาเทวี เป็นองค์ประธานของวัดแขก ซึ่งจะมีโดดเด่นในเรื่องขอพรให้ความรักสมหวัง และนอกจากนี้สามารถขอพรในเรื่องของการงาน การเงิน และความสำเร็จได้อีกด้วย สิ่งที่ควรนำไปไหว้ คือ ดอกไม้สีแดงหรือสีเหลือง ขนมโมทกะ ขนมลาดู และ มะม่วงสุก หรือผลไม้อื่น ๆ ตามต้องการ

พระพิฆเนศ เป็นองค์ที่โดดเด่นในเรื่องของการขอพร ความสำเร็จต่าง ๆ ไม่ว่าจะเรื่องงาน การเรียน หรือการค้าขาย เรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่ต่างนิยมบูชาท่านเป็นอย่างมาก สิ่งที่ควรนำไปไหว้ คือ ขนมโมทกะ นม ขนมลาดู ผลไม้ 9 ชนิด หรือ 9 ผล

พระพรหม ซึ่งจะมีลักษณะมีพระพักตร์ทั้งหมด 4 พระพักตร์ พระพักตร์แต่ละด้านก็จะให้พรที่ไม่เหมือนกัน โดดเด่นในเรื่องของการงาน การเรียน การสอบ โชคลาภ ซึ่งควรไหว้ให้ครบทั้ง 4 ด้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล เริ่มจากด้านหน้าและทวนตามเข็มนาฬิกา สิ่งที่ควรนำไปไหว้ คือ ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง ดอกบัว ขนมหวานรสอ่อนไม่ผสมสี และผลไม้ทุกชนิด

พระแม่ลักษมี องค์เทพีแห่งความงาม และเป็นที่โดดเด่นในการขอพรเรื่องความรัก ซึ่งใครที่มีปัญหาด้านความรัก ต่างมาขอให้มีความรักที่ดี สิ่งที่ควรนำไปไหว้ คือ น้ำอ้อย กล้วย นม น้ำผึ้ง และมะพร้าว และขนมที่ไม่มีส่วนผสมของไข่ ดอกไม้ที่นำมาไหว้ ดอกบัว ดอกดาวเรือง

พระแม่กาลี เป็นองค์เทพีที่คอยช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดี ให้ออกไป โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมขอพรให้ท่าน คุ้มครองในเรื่องของไสยศาสตร์หรือสิ่งไม่ดีต่าง ๆ สิ่งที่ควรนำไปไหว้ควรเป็นสีแดงทั้งหมด เช่น ขนมที่มีสีแดง น้ำแดง ผลไม้สีแดง และดอกไม้สีแดง

พระขันธกุมาร จะเป็นองค์เทพที่ช่วยคุ้มครอง ซึ่งจะสามารถขอพรในด้านความกล้าหาญ หรือขจัดความกลัวในใจของที่ควรนำไปไหว้ คือ ดอกไม้ที่มีสีแดง สีเหลือง หรือสีขาว และผลไม้ต่าง ๆ

พระขันธกุมาร องค์เทพที่ช่วยคุ้มครอง สามารถขอพรในด้านความกล้าหาญ หรือขจัดความกลัวในใจ ขอให้คุ้มครองตัวเองก็ได้เช่นกัน สิ่งที่ควรนำไปไหว้ คือ ดอกไม้ที่มีสีแดง สีเหลือง หรือสีขาว และผลไม้ต่าง ๆ

พระแม่สรัสวดี เป็นองค์เทพีแห่งสรรพความรู้ วิชาการอันล้ำลึก วิทยาการอันก้าวหน้า ซึ่งจะนิยมขอพรในเรื่องความรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ความรอบรู้ในศิลปวิทยาการ สิ่งที่ควรนำไปไหว้ คือ ดอกไม้ที่มีสีขาวหรือสีเหลือง โดยเฉพาะมะพร้าว เพราะถือเป็นผลไม้ที่อยู่สูง มีความสะอาด บริสุทธิ์

อยากขอพร ที่วัดแขก ต้องเตรียมของไหว้อย่างไร

โดยการจะเข้าไปสักการะเพื่องขอพรจากองค์เทพในเรื่องต่างๆนั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ ซึ่งทางวัดจะมีจัดจำหน่ายของไหว้อยู่บริเวณหน้าวัด ราคาอยู่ที่ประมาณ 60-100 บาทต่อชุด โดยรายได้ทั้งหมดนั้นจะนำไปช่วยเหลือวัด โดยของไหว้ที่จัดชุดหลัก ๆ จะมีธูป เทียน ดอกไม้ และผลไม้ เป็นหลัก และหากใครสะดวกจัดเตรียมไปเองจากบ้านก็ได้เช่นกัน 

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

วันนี้ เว็บหวยสด ทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างกับ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่เราได้นำมาให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกันในวันนี้ ซึ่งท่านไหนที่มี การเงิน การงานติดขัด มีปัญหาเรื่องความรัก เราขอแนะนำที่วัดแขก (สีลม) หนึ่งในวัดฮินดูในประเทศไทยที่คนส่วนใหญ่ต่างนิยมมากราบไหว้ขอพร และสำเร็จตามที่หวัง ใครที่เป็นสายมูต้องห้ามพลาดกันเลย สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน กลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้า เราจะนำวัดไหนมาแนะนำอีกนั้นติดตามรอกันได้เลย

More
articles

วัดพันเตา วัดดังเชียงใหม่ ชมพระวิหาร ศิลปะเชียงแสน

วัดพันเตา เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง เชียงใหม่ ซึ่งเราต้องบอกเลยว่าวัดแห่งนี้มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก โดยมีรูปแบบศิลปะทางล้านนาที่เห็นได้เด่นชัด ยิ่งถ้าใครได้ไปในช่วงเว

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) สีลม สายมูไม่ควรพลาด

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ซึ่งเป็นวัดฮินดูในไทยย่านสีลม โดยคนไทยส่วนใหญ่ต่างเรียกกันว่า วัดแขก สีลม คนไทยที่นับถือในองค์เทพฮินดูต่างนิยมไปกราบไหว้สักการะและขอพรเสริมดวงให้กับตนเอง ซึ่งวัดแห่งนี้ขึ้นชื่อในเ

วัดถ้ำกระบอก ไหว้พระหินลาวาสีดำ จังหวัดสระบุรี

วัดถ้ำกระบอก เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุด Unseen ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ เดินทางสะดวก และด้วยความสวยงามของธรรมชาติ รวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ท